Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., a także monitoring systemu alarmowego oraz wsparcie doraźne grupy interwencyjnej, dwóch budynków Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu rejon ul. Technologiczna 2 i 2a, jego pomieszczeń oraz rzeczy...

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., a także monitoring systemu alarmowego oraz wsparcie doraźne grupy interwencyjnej, dwóch budynków Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu rejon ul. Technologiczna 2 i 2a, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach.

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załącznikach.

 

Załączniki:

SIWZ ochrona PNT
OBOWIĄZKI PERSONELU PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ OCHRONY

Oferty należy składać w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o., 45-839 Opole,

ul.Technologiczna 2, do dnia 22 lutego 2016 r. do godziny 10:00.