Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:
świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o...

Zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.:

świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego – zapytanie ofertowe w trybie świadczenia usług społecznych a także świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu 
Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu – w trybie zapytania ofertowego.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena oferty na usługę ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego Cena oferty na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości – wariant podstawowy
1.

Impel Security System Sp. z o.o.

Ślężna 18

53-111 Wrocław

148 010,40 zł 49 500,00 zł

2.

Beta Security System Sp. z o.o.

Ozimska 182

45-310 Opole

135 780,00 zł 84 000,00 zł

3.

Kontra Expert Sp. z o.o.

Oleska 7

45-052 Opole   

157 200,00 zł

37 070,00 zł

4.

AGAR Agencja Ochrony Sp. z o.o.

Górna 15A

45-403 Opole

156 366,00 zł 71 700,00 zł
5.

Clar System

Janickiego 20B

60-542 Poznań

144 000,00 zł 73 000,00 zł
6.

Konsalnet Security Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa

162 540,00 zł 68 675,60 zł
7.

Panel Serwis Sp. z o.o.

Kaszubska 6

62-800 Kalisz

Brak oferty 73 906,67 zł

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najtańszej łącznej usługi w zakresie: ochrony mienia wraz z terenem należącym do PNT ( usługi społeczne ) oraz świadczenia kompleksowej usługi sprzątania w zakresie podstawowym. 

W ww. postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy Kontra Expert Sp. z o.o.