logo

 

Dot. zakupu Sterownika czasu rzeczywistego dla silników spalinowych wraz z oprogramowaniem do projektu „Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zawiadamiam, że ww. postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

Oferta, która wpłynęła do Zamawiającego przewyższa kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Do wiadomości:

  1. Oferenci w postepowaniu
  2. Tablica ogłoszeń/strona internetowa
  3. aa

Unieważnienie zapytania ofertowego