logo

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania zamawiającego:

KOMEX A. Szadowiak sp. j.
ul. Zgierska 73
91-463 Łódź
za cenę: 85 546,50 zł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty