"Usługa  ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego a także świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku
Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu"Zawiadomienie o wyborze