Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.  projektu, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę oprogramowania inżynierskiego na potrzeby wdrożenia "prac B+R dotyczących sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego”

Załączniki:

Załączniki

Uwagi:

Uwaga, nastąpiła aktualizacja załączników w zapytaniu. Aktualne załączniki dostępne pod linkiem:

Aktualizacja załączników