Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją „Budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”

Załączniki [pobierz]

Aktualizacja załącznika:

04. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- zał 6 aktualizacja