W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.03.2019r. na wykonanie zadania:  

Zakup i dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

przedmiotowe zadanie powierza się

 

 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.03.2019r. na wykonanie zadania:  

Zakup i dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

przedmiotowe zadanie powierza się:

F.H.U."HORYZONT" LECH KRZYSZTOF
UL.11-GO LISTOPADA 21, 38-300 GORLICE

 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert

Protokół z udzielenia zamówienia