O PNT

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu czyli podmiotem non-profit, który wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim zakresie. Spółka została powołana Aktem Założycielskim 8 listopada 2012 roku przez Prezydenta Miasta Opola. Gmina Miasto Opole jest 100% udziałowcem spółki. PNT w Opolu jest miejscem współpracy nauki i biznesu, stwarza możliwość poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych na styku tych dwóch światów. Tworzy również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i naukowego miasta Opola oraz całego regionu poprzez pomoc już istniejącym, jak również nowo powstającym inicjatywom. Spółka jest platformą współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych, pośrednio tworzy nowe miejsca pracy dla wykształconych na opolskich uczelniach młodych ludzi. Dzięki utworzeniu Parku proinnowacyjne opolskie firmy uzyskują dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie oraz wszelkiej innej niezbędnej infrastruktury i usług koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla społeczności lokalnych miasta i regionu.

Projekt całej infrastruktury Parku podzielony jest na kilka etapów.

Pierwszą fazą była budowa inkubatora przedsiębiorczości oraz obiektu laboratoryjno - doświadczalnego.

Drugim etapem rozbudowy było powstanie Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych oraz strefy integracji łączącej trzy budynki PNT w Opolu.

W czerwcu 2019 roku został otwarty Budynek Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego. Budynek liczy 8800 metrów powierzchni użytkowej, sześć modułów hal wdrożeniowych z zapleczem administracyjnym, sanitarnym i socjalnym o łącznej powierzchni około 6000 metrów kwadratowych oraz blisko 1200 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.