Realizujemy projekty

budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

LICEALISTA NA RYNKU PRACY – ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ LICEALNYCH MIASTA OPOLA


Utworzenie Centrum Projektowania Inżynierskiego 
w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Projekty zrealizowane

Projekt nr 1 –1.1.1 | RPO WO | Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego

Projekt nr 2 –1.1.1 | RPO WO | Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości

Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3

KOOPERACYJNE OPOLSKIE - PROFESJONALNE OTOCZENIE BIZNESU 

Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego