Realizujemy projekty

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu

European Digital Innovation Hub (EDIH) Smart Secure Cities  

Projekty zrealizowane

Projekt nr 1 –1.1.1 | RPO WO | Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego

Projekt nr 2 –1.1.1 | RPO WO | Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości

Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3

KOOPERACYJNE OPOLSKIE - PROFESJONALNE OTOCZENIE BIZNESU 

Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego

UTWORZENIE CENTRUM PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO
W RAMACH PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU

budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

LICEALISTA NA RYNKU PRACY – ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ LICEALNYCH MIASTA OPOLA

INNOWACYJNE OPOLSKIE - PROFESJONALIZACJA USŁUG PNT W OPOLU

OPRACOWANIE TECHNOLOGII PRODUKCJI LEKKIEGO WSPORNIKA DLA NOWYCH NADWOZI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (LWTECH)


Prace B+R dotyczące opracowania technologii wykonania innowacyjnego ultralekkiego urządzenia transportowego

USŁUGI INFORMACYJNO-DORADCZE 2 W PROJEKCIE
„WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TWOJEJ FIRMIE"