Certyfikacja ISO 9001:2015

To międzynarodowy standard zarządzania jakością w organizacjach. Rozwijamy się dzięki klientom, a oferowane usługi doskonalimy kierując się potrzebami i wzrostem satysfakcji. System zarządzania opiera się na monitorowaniu i wprowadzaniu rozwiązań nakierowanych na komunikację i zwiększanie efektywności. Zmieniamy się na lepsze, doskonalimy, zarządzamy systemowo. ISO 9001:2015 to także gwarant zorganizowania oraz sprawnego, w pełni bezpiecznego obiegu dokumentów.

Certyfikacja obejmuje najbardziej kluczowe obszary działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu i podlega bieżącej kontroli w celu utrzymania najwyższych standardów. Stawiamy na Wasze zaufanie rozwijając wciąż usługi i produkty zgodnie z polityką jakości. Tworzymy również dobry klimat dla innowacji, czyli kluczowego obszaru działalności PNT w Opolu.

Certyfikacja ISO/IEC 27001:2017

System zarządzania bezpieczeństwem informacji to gwarant tego, że dane są pod dobrą opieką.
Wiemy, że obecnie informacje są jednym z najcenniejszych dóbr w przedsiębiorstwach. Dlatego dbamy o ich bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe. ISO/IEC 27001:2017 to przede wszystkim ochrona danych oparta na monitorowaniu i kontroli dostępu, rozwoju i utrzymaniu systemów, a także nadzór nad przetwarzaniem informacji. Certyfikacja obejmuje zarówno bezpieczeństwo informacji w procesach administracyjnych, jak i cyfrowych świadczonych w PNT Data Center.

Zakres i zastosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji obejmuje takie sfery działalności PNT w Opolu jak: inkubacja pomysłów, wirtualne biuro, coworking, ochrona własności intelektualnej, wspieranie innowacji w projektowaniu inżynierskim i badaniach B+R, dostęp do nowoczesnej infrastruktury IT (serwery dedykowane i wysokiej gęstości obliczeniowej, cloud), najem powierzchni biurowej i laboratoryjnej.