akceleracja

WSPARCIE BIZNESU NA STARCIE

To wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych na samym starcie.
Wspólnie z Danone i ECO SA tworzymy ekosystem dla startupów i młodych firm wykorzystując potencjał wiedzy, technologii i doświadczenia.
Działamy na styku nowych technologii, ekologii i Przemysłu 4.0. wspierając
w procesie weryfikacji, poszukiwania biznesowego potencjału, pracy z mentorem, a w ostatecznej fazie komercjalizacji pomysłu biznesowego.

Program akceleracji Danone i PNT w Opolu

Konkurs jest szansą dla wszystkich, którzy mają pomysł na innowacje w zakresie unowocześniania działania dużego zakładu przemysłowego w duchu ekologii. Projekt jest realizowany w dwóch obszarach - "zielona fabryka", czyli wszelkie pomysły związane z tym, w jaki sposób ograniczyć emisję CO2 do atmosfery oraz automatyzacja procesów produkcyjnych. Na uczestników czekają warsztaty ze specjalistami, a w finale nagrody finansowe.

danone.pnt.opole.pl

WARM UP YOUR BUSINESS with ECO & PNT  

Konkurs akceleracyjny na najlepsze pomysły biznesowe w dziedzinie energetyki. Liczy się innowacyjność pomysłów w zakresie rozwiązań proekologicznych, rozwoju technologii (np. efektowność energetyczna, izolacyjna, pompy ciepła, bufory ciepła, redukcja strat ciepła) i rozwiązań organizacyjno-marketingowych. Autorzy najlepszych pomysłów biorą udział w warsztatach z mentorami szkolącymi w zakresie wystąpień publicznych i modelowania biznesowego. Na finalistów czekają nagrody o łącznej sumie 20 000 zł.

WARMUP.PNT.OPOLE.PL