aKTUALNOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w webinarium pn. „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Czytaj więcej: Webinarium „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami”

Masz pomysł na to w jaki sposób można poprawić współczesną energetykę z korzyścią dla konsumentów i środowiska? Weź udział w trzeciej edycji konkursu akceleracyjnego Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA i Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki.

Czytaj więcej: Rusza rejestracja do Warm Up Your Business vol. 3
Starsze wiadomości

Oferta

WyNajem powierzchni

Najlepsze miejsce dla twojego biznesu.


Czytaj więcej

Wirtualne biuro

Prestiżowy adres dla Twojej firmy wraz z obsługą korespondencji.

Czytaj więcej

REZERWACJA SAL KONFERENCYJNYCH

Zorganizuj szkolenie, konferencję lub spotkanie biznesowe. Rezerwuj online.

Czytaj więcej

preinkubacja

Spróbuj swoich sił w biznesie pod skrzydłami PNT w Opolu.

Czytaj więcej

pnt data center

Skorzystaj z nowoczesnej serwerowni działającej w standardzie Rated 3.

Czytaj więcej

Coworking PNT

Wynajem biurka w otwartej przestrzeni coworkingowej.

Czytaj więcej

Centrum Projektowania Inżynierskiego

Interdyscyplinarny zespół inżynierów, wychodzący naprzeciw Państwa potrzebom.

Czytaj więcej

rzecznik patentowy

Ochrona patentowa wynalazków i wzorów użytkowych.

Czytaj więcej

oferta dla firm

Oferta laboratorium badań materiałowych oraz specjalistycznych szkoleń.

Czytaj więcej

REALIZUJEMY PROJEKTY

PRACE B+R DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNOLOGII WYKONANIA INNOWACYJNEGO ULTRALEKKIEGO URZĄDZENIA TRANSPORTOWEGO

LICEALISTA NA RYNKU PRACY – ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ LICEALNYCH MIASTA OPOLA

INNOWACYJNE OPOLSKIE - PROFESJONALIZACJA USŁUG PNT W OPOLU

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Obowiązek informacyjny - RODO

Akceptuję

Szanowni Państwo,

cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 
POLITYKA OCHRONY DANYCH 
 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO
2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2
3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
 
4. Można się z nami skontaktować:
- telefonicznie: 77 443 8930
- pod adresem e-mail: iod@pnt.opole.pl
- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2 z dopiskiem ”ADO”
 
5.  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pnt.opole.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2 z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”
 
6.  ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.
Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.
 
7. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni  pracownicy ADO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:
- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki).
 
8.  Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.
 
9. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, który Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od  Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać  przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody. 
W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
 
10. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzebę:
- marketingu bezpośredniego, w tym profilowania 
- monitoringu wizyjnego
-ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych. 
Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
 
11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
12. Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art.6 ust.1 lit.a RODO - wyrażona przez Państwa zgoda
- art.6 ust.1 lit.b RODO - zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy
- art.6 ust.1 lit.c RODO - realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego 
- art.6 ust.1 lit.f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO
 
13. ADO  stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.
 
Klauzule:
 
 
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.
Real time web analytics, Heat map tracking