Formularz aplikacyjny na najem pomieszczenia
w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu

 

 

1. WNIOSKODAWCA

2. DANE WNIOSKODAWCY

2.1 DANE WŁAŚCICIELA/DYREKTORA/PREZESA:

2.2 DANE OSOBY DO KONTAKTU:

 

2.3 Dane Kontaktowe Wnioskodawcy 

3. DANE ADMINISTRACYJNE
(forma prawna – z właściwego dokumentu rejestrowego lub planowana)

3.1 Podstawowe informacje o wnioskodawcy 

3.2 Wypełniają wnioskujący PRZEDSIĘBIORCY
 

3.3 Wypełniają wnioskodawcy POMYSŁÓW BIZNESOWYCH

4. Opis działalności planowanej do uruchomienia w PNT W OPOLU

 

4.2 Innowacyjność produktu lub usługi
4.8 Obecny i planowany poziom zatrudnienia

4.12 Potencjalne możliwości zaangażowania firmy we współpracę z PNT W OPOLU i innymi podmiotami

 

4.13 Współpraca z otoczeniem biznesu

5. Oświadczenia

  Odśwież Captcha