Wymagane*

Formularz Aplikacyjny o świadczenie usługi "Program Wirtualne Biuro PNT w Opolu"

w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.

 

I. Informacje obowiązkowe

Innowacja rozumiana jako wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacznie ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Dane osoby reprezentującej firmę:

 

Adres do korespondencji dla PNT w Opolu:

(adres na jaki w razie np. braku kontaktu z uczestnikiem programu, PNT w Opolu wyśle zgromadzoną i przechowywaną korespondencję)

 

 

 

II. Informacje nieobowiązkowe

a) Do wiadomości PNT w Opolu

b) Do wiadomości ogólnej/powszechnej:

(jakie informacje o firmie, PNT w Opolu ma umieścić na stronie www.pnt.opole.pl w zakładce firmy/wirtualne biuro

 III. Oświadczenia

Regulamin dostępny pod linkiem

  Odśwież Captcha