Zasady zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono treść Zasad rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT wraz z Załącznikami do pobrania.... 

Czytaj więcej...

W dniach od 2 czerwca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. odbędzie się indywidualne specjalistyczne doradztwo na etapie wsparcia pomostowego...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dotyczących przyznania Podstawowego Wsparcia...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego...

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu...

Czytaj więcej...

 "W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” otrzymało pisemną zgodę Wojewódzkiego Urzędu...

Czytaj więcej...

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w dniu 26.11.2014r. pracę rozpoczęła Komisja Oceny Wniosków, składająca się z ekspertów zewnętrznych...

Czytaj więcej...

Z przyjemnością  informujemy, iż na mocy podpisanego z Wojewódzkim Urzędem Pracy Aneksu, została zwiększona ilość...

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż doradztwo grupowe odbędzie się według poniżej zamieszczonego harmonogramu:

Czytaj więcej...

Informujemy, iż  w dniach od 23.10.2014r. do 31.10.2014r. odbyło się indywidualne, 0,5 godzinne doradztwo dla każdego...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w wyniku procedury odwoławczej nie zostały skutecznie złożone żadne odwołania. W związku z powyższym zamieszczamy...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż od 30.09.2014r. do 06.10.2014r. Zespół Komisji Rekrutacyjnej składający się z ekspertów zewnętrznych...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w dniu 23.09.2014 r. został zakończony etap oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych oraz indywidualnych rozmów Kandydatów...

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 18

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 17

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 16

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 15

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 14

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 13

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 12

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 11

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 10

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 9

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 8

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 7

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 6

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 5

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 4

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 3.

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 2

Czytaj więcej...

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 1.

Czytaj więcej...