Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych (LWTech)

Development of lightweight bracket production technology for new car body passengers cars

Program - źródło finansowania

POIR.04.01.04-00-0093/17-00 Projekty aplikacyjne

Opis

Projekt polega na opracowaniu nowej technologii produkcji wspornika deski rozdzielczej nowoczesnych nisko- oraz zeroemisyjnych samochodów osobowych. Fundamentalnym założeniem nowej technologii jest zachowanie dotychczasowych wymiarów, charakterystyk wytrzymałościowych, trwałościowych i dynamicznych opracowywanego elementu przy znaczącym obniżeniu wagi.

Realizatorzy

SNOP Automotive
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o.
Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.