prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
(1964-2019) 

Zasłużony Obywatel Miasta Opola, Rektor Politechniki Opolskiej (2012-2019), Prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej (2005-2012), Profesor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, przewodniczący
Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek rady międzynarodowego klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE).

Inicjator wielu projektów międzynarodowych: Instytutu Konfucjusza, polsko-chińskiego konsorcjum One Belt One Road, Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich FPC ALighT przy współpracy Politechniki Opolskiej, Instytutu Fraunhofera
i Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Honorowy Profesor Politechniki Pekińskiej.

17 lipca 2020 r. odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Marka Tukiendorfa Parkowi Naukowo-Technologicznemu w Opolu. W uroczystościach zorganizowanych dokładnie rok po śmierci rektora Politechniki Opolskiej wzięła udział rodzina, przyjaciele, przedstawiciele nauki, samorządu, biznesu oraz lokatorzy PNT. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Joanna Tukiendorf, wdowa po profesorze, Jarosław Mamala, prezes zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu oraz Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Wideorelacja z uroczystości jest dostępna pod adresem: https://bit.ly/3fJ46rW