rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: 
uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, tzn. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

a w szczególności:

1) opracowywanie, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych przedmiotów prawa własności przemysłowej takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe do urzędów patentowych: polskiego, zagranicznych i międzynarodowych,
2) badanie stanu techniki w literaturze patentowej,
3) analizę i ocenę zdolności patentowej, ochronnej i rejestracyjnej przedmiotów prawa własności przemysłowej takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe,
4) dokonywanie zgłoszeń przedmiotów prawa własności przemysłowej takich jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe do ochrony w urzędach patentowych,
5) prowadzenie postępowań patentowych, ochronnych, rejestrowych przedmiotów prawa własności przemysłowej w urzędach patentowych,
6) prowadzenie postępowań spornych i sądowych w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
7) doradztwo, usługi, postępowania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz obrony przed zarzutami w tym zakresie,
8) prowadzenie badań, poszukiwań, sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
9) sporządzanie umów, porozumień itd. w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
10) konsultacje, doradztwo, prowadzenie korespondencji prawnej w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
11) opracowywanie instrukcji i regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi w przedsiębiorstwach.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 884 883 704