rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy wykonuje kompleksowo, profesjonalnie, rzetelnie, z zachowaniem pełnej poufności opracowania i czynności w całym zakresie przedmiotów prawa własności przemysłowej:

    • wynalazków;
    • wzorów użytkowych;
    • wzorów przemysłowych;
    • znaków towarowych (firmowych, usługowych, logo, haseł reklamowych, sloganów);
    • oznaczeń geograficznych

a w szczególności:

1) badanie stanu techniki w literaturze patentowej,
2) analizę i ocenę zdolności patentowej, ochronnej i rejestracyjnej przedmiotów prawa własności przemysłowej, 
3) opracowywanie, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych przedmiotów prawa własności przemysłowej do urzędów patentowych: polskiego, zagranicznych i międzynarodowych, 
4) dokonywanie zgłoszeń przedmiotów prawa własności przemysłowej do ochrony w urzędach patentowych, 
5) prowadzenie postępowań patentowych, ochronnych, rejestrowych przedmiotów prawa własności przemysłowej w urzędach patentowych, 
6) prowadzenie postępowań spornych i sądowych w zakresie działalności biura rzecznika patentowego, 
7) doradztwo, usługi, postępowania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz obrony przed zarzutami w tym zakresie, 
8) prowadzenie badań, poszukiwań, sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie działalności biura rzecznika patentowego, 
9) sporządzanie umów, porozumień itd. w zakresie działalności biura rzecznika patentowego, 
10) konsultacje, doradztwo, prowadzenie korespondencji prawnej w zakresie działalności biura rzecznika patentowego, 
11) opracowywanie instrukcji i regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi w przedsiębiorstwach.

Cennik usług Rzecznika Patentowego

Olga Welcer-Hrycaj

Rzecznik Patentowy
Patent Attorney
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 77 443 89 40