Konferencja została odwołana.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, na których eksperci IT ds. bezpieczeństwa spotkają się, aby: omówić strategie łagodzenia ryzyka; zapoznać się z najlepszymi praktykami obrony przed cyberzagrożeniami; rozszyfrować wpływ nowych regulacji UE oraz polskich przepisów.

W obliczu rosnącej liczby ataków cybernetycznych na sektor publiczny oraz narastających obaw dotyczących cyberbezpieczeństwa, zarówno Polska, jak i Komisja Europejska, wprowadziły szereg środków mających na celu zwiększenie standardów bezpieczeństwa. Wymagają one od instytucji sektora publicznego wdrożenia zarządzania ryzykiem, bezpiecznych łańcuchów dostaw oraz solidnych środków uwierzytelniania, wzmacniających obronę cybernetyczną.

Konferencja Bezpieczeństwo filarem zgodności ma na celu zaprezentowanie najnowszych standardów bezpieczeństwa i regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa samorządów.
Pełna agenda jest dostępna na stronie: https://cybernet.pnt.opole.pl/


1