Zachęcamy do wzięcia udziału w programie w projekcie OPEN – „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”.

Projekt OPEN to instrument finansowy w postaci nieoprocentowanych pożyczek na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Od uczestników nie jest wymagany wkład własny ani żadne opłaty związane z udzieleniem pożyczki. Dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, pożyczki mogą zostać umorzone nawet do 25%.

Cały proces aplikowania i udzielania pożyczek odbywa się on-line poprzez stronę: https://open.frp.pl

 

Pliki do pobrania:

Informacja

Plakat