16 stycznia zapraszamy na kolejną odsłonę Akademii Ekonomiczno-Prawnej PNT w Opolu. Warsztaty "Czego wymaga od nas RODO" poprowadzi Bożena Krawczuk, właściciel firmy Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji, auditor ISO 27001:2005, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, wykładowca akademicki.

rodo7


Wprowadzone w 2018 roku unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO (GDPR) to rewolucja w przepisach o ochronie danych. Poznaj najnowsze zmiany w przepisach podczas bezpłatnych warsztatów.

Dzięki nim dowiesz się m.in.:
- jak przetwarzać dane osobowe w tym dane pracownicze zgodnie z RODO w Twojej firmie,
- jak zastosować podstawy prawne,
- jak upoważnić pracownika do przetwarzania danych,
- jak zgodnie z prawem przetwarzać dane biometryczne,
- jakie klauzule zgody należy zastosować na przetwarzanie danych osobowych.

Warsztaty to otwarta formuła pełna dyskusji, prezentacji, a także case study. Przygotuj pytania i otrzymaj odpowiedź od specjalisty w zakresie wdrażania systemów ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Wstęp jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc: https://evenea.pl/event/czego-wymaga-od-nas-rodo/
_________________________________

Warsztaty są częścią projektu "Innowacyjne Opolskie - profesjonalizacja usług PNT w Opolu"nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0001/18-00 z dnia 03.01.2019 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu.

logo ue 2.3