Czy wiecie, że w samym 2019 roku PNT w Opolu uzyskało 43 zgłoszenia do urzędu patentowego? 

 Nasze działania związane z rozwojem nowych technologii są realizowane pod ochroną rzecznika patentowego. Pomoc jest również udzielana firmom, startupom oraz wszystkim osobom zainteresowanym uzyskaniem patentów czy praw ochronnych na znaki towarowe.

O działalności naszego rzecznika przeczytacie na stronie: https://pnt.opole.pl/index.php/pl/rzecznik-patentowy

Tym bardziej miło nam poinformować, że dla firmy Frigipol Sp. z o.o. udało uzyskać się patent na rozwiązanie pn. "Sposób sterowania transportowym urządzeniem chłodniczym oraz układ do stosowania tego sposobu".

 

PATENT MARZEC