Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. ogłasza konkurs na najem powierzchni biurowych w budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego.

 Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. ogłasza konkurs na najem powierzchni biurowych w budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego.

 

Oferta dotyczy najmu wolnych powierzchni oznaczonych numerem: 0.B13, 1.B12, 1.B13

Oferty wypełnione zgodnie z Regulaminem konkursu należy składać do 25.06.2020r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem "HALE – KONKURS" w pok. 2.08 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Otwarcie ofert nastąpi 26.06.2020r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej 2.01 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

DO POBRANIA:

Dokumenty konkursowe

Wyniki konkursu