25 września o godzinie 13:00 zapraszamy na webinar pn. "Nowe usługi proinnowacyjne jakich potrzebuje świat, w tym strategie przetrwania COVID-19", w trakcie którego o wsparciu usługowym w czasie pandemii, opowie przedstawiciel PNT w Opolu.

Jaką strategię przetrwania w dobie Covid-19 przyjąć? Jakimi usługami proinnowacyjnymi zainteresowane będą firmy borykające się z problemami wywołanymi pandemią? Które instrumenty najefektywniej przyczynią się do zwalczania skutków postcovidowych i przywrócenia konkurencyjności gospodarki? To pytania, które zostaną postawione podczas serii pięciu bezpłatnych webinarów tematycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Agenda oraz szczegóły są dostępne pod adresem: http://webinarymr.pl/