Poznajcie pomysły, które po ocenie merytorycznej jury zakwalifikowały się do II etapu konkursu. 

Grupa I - startupy, studenci, absolwenci

  1. HugAs - Prognozowanie emisji pierwiastków ekotoksycznych (Hg i As) w procesie spalania węgli w kotłach pyłowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  2. SSTE - zdalne sterowanie urządzeniami grzewczymi i analiza parametrów urządzeń
  3. Williams
  4. Wykorzystanie materiału kompozytowego odzyskanego ze zużytych wirników turbin wiatrowych

Grupa II- szkoły ponadgimnazjalne

  1. Inteligentny czujnik zanieczyszczeń powietrza - ICZP
  2. ISP ‒ Inteligentny System Przewietrzania
  3. LEAF BLOCK - Polski bloczek komórkowy z pelletem z liści
  4. Płyta knOwa
  5. Urban Jungle - system ogrodów wertykalnych

Gratulujemy! Z zakwalifikowanymi do II etapu zespołami będziemy kontaktować się indywidualnie, aby poinformować o aktualnym harmonogramie działań realizowanych w ramach II etapu konkursu.

 wyniki 1 etap