Jak narysować wynalazek i chronić pomysł przed kradzieżą? Kto może skorzystać z usług rzecznika patentowego? I dlaczego warto to zrobić? O tym opowiadała nasza rzecznik patentowa w Radio Opole. 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Olgą Welcer-Hrycaj: https://radio.opole.pl/529,182,olga-welcer-hrycaj-o-patentowaniu-wynalazkow
Szczegółowa oferta rzecznika patentowego PNT w Opolu jest dostępna na stronie: http://pnt.opole.pl/index.php/pl/rzecznik-patentowy