Polska Chmura powstała z inicjatywy Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, jako odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorstw i instytucji w temacie bezpiecznego przetwarzania danych. W jej skład wchodzą: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Asseco Data Systems, ComPaas, Infomex, Polcom, Sinersio, Talex, Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe.

Polską Chmurę tworzą krajowi dostawcy usług chmurowych, posiadający ośrodki przetwarzania danych na terenie Polski. Polska Chmura edukuje i oswaja rynek z rozwiązaniami chmurowymi, które są jednym z fundamentów cyfrowej transformacji kraju. Pokazując potencjał, kompetencje oraz najlepsze praktyki polskich dostawców, zachęca przedstawicieli biznesu i administracji państwowej do wyboru usług chmurowych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, wynikającym z lokalizacji centrów danych na terenie Polski.

Polska Chmura należy do koalicji eksperckiej działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki cyfrowej - Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej.

Damian Kolarczyk, dyrektor Centrum Przetwarzania Danych PNT w Opolu, w Radio Opole o "Polskiej Chmurze": https://radio.opole.pl/529,222,damian-kolarczyk-o-polskiej-chmurze