Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. w z o.o. ogłasza konkurs na najem powierzchni biurowej w budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego.

Oferta dotyczy najmu wolnej powierzchni oznaczonej numerem: 0.B15,

Oferty wypełnione zgodnie z Regulaminem konkursu należy składać do 19.03.2021r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem HALE – KONKURS w pok. 2.08 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2021r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej 2.01 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Do pobrania:

Dokumenty konkursowe