Sobotnie spotkanie z Markiem Zmysłowskim zamyka tegoroczne obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu.

Dziękujemy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Zostań Aniołem Biznesu", miastu Opole i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu za wszelką pomoc, partnerstwo i wsparcie.

Fot. Marek Nobis


1

2

3

4

5

6

7

8

9