W piątek gościliśmy delegację z Czech, która w ramach spotkania stażowego poznała zakres działalności PNT w Opolu. 

Goście mieli okazję zobaczyć pracę działu badawczo-rozwojowego oraz zwiedzić nasze Data Center. Wizyta była częścią projektu „Polsko-czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz partnera czeskiego: Národní Klastrová Asociace. Projekt zakłada powstanie klastra zrzeszającego podmioty zarówno prywatne jak i publiczne z Polski i Republiki Czeskiej. Celem klastra jest promocja inicjatyw gospodarczych z pogranicza polsko-czeskiego w zakresie zielonej gospodarki, turystyki prozdrowotnej, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej. W ramach projektu powstanie międzynarodowa struktura formalna dbająca o interesy podmiotów zajmujących się tą tematyką na pograniczu. Oprócz działalności promocyjnej klaster stanie się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy jego członkami oraz stanie się impulsem do sieciowania kolejnych organizacji z pogranicza polsko-czeskiego.

1

2

 

3