Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. ogłasza konkurs na najem powierzchni biurowej w budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego.

Oferta dotyczy najmu wolnej powierzchni oznaczonej numerem: 1.B11 (31,52 m2)
Oferty wypełnione zgodnie z Regulaminem konkursu należy składać do 28.02.2022r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem HALE – KONKURS w pok. 2.08 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.
Otwarcie ofert nastąpi 1.03.2022r. o godz. 10:00 w pokoju nr 2.14 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Do pobrania:

Dokumenty konkursowe