Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego - mebli biurowych

 

Oznaczenie sprawy: 02/PNT/2022

1) Dokumentacja sprawy 02/PNT/2022