W drugą rocznicę nadania imienia imienia prof. Marka Tukiendorfa PNT w Opolu, spotkaliśmy się z rodziną i przyjaciółmi profesora.
 

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją