AKTUALIZACJA z dnia 31.08.2022 r.

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o. o. ogłasza konkurs na najem powierzchni w budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego.

 Oferta dotyczy najmu wolnych powierzchni oznaczonych numerami:

  • 0.B13 (19,39 m2)
  • 0.B16 (19,39 m2)
  • 0.B17 (20,08 m2)
  • HALA nr 5 (1058,96 m2) HALA nr 5 (808,96 m2)

Całkowita powierzchnia HALI nr 5 wynosi 1058,96 m2, natomiast 250 m2 jest tymczasowo zajęte przez sprzęt Wynajmującego.


Oferty wypełnione zgodnie z Regulaminem konkursu należy składać do 09.09.2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem HALE – KONKURS w pok. 2.08 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Otwarcie ofert nastąpi 12.09.2022r. o godz. 10:00 w pokoju nr 2.14 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu na najem w budynku ZWB
Załącznik nr 1 - Regulamin korzystania z usług PNT 01.01.2021
Załącznik nr 2 - Formularz aplikacyjny
Załącznik do Formularza aplikacyjnego - Kwestionariusz badania statusu MŚP
Załącznik do Formularza aplikacyjnego - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 3 - Umowa Najmu po stawkach preferencyjnych
Załącznik nr 3 - Umowa Najmu po stawkach rynkowych
Załącznik nr 4 - cennik
Załącznik nr 5 - Specjalizacje Inteligentne oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z kodami PKD