Park Naukowo Technologiczny w Opolu stał się miejscem prowadzenia szkoleń mających na celu wsparcie umiejętności praktycznych studentów medycyny z województwa opolskiego w obszarze kardiologii inwazyjnej, zwiększając ich atrakcyjność na rynku pracy.

W szkoleniach wykorzystane są symulatory wysokiej wierności. Pozwalają one na symulowanie procedur medycznych w warunkach wiernie odtwarzających warunki kliniczne. Szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne dotyczące zabiegów naczyniowych oraz zabiegów implantacji zastawek np. typu TAVI, ale przede wszystkim w trakcie szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności praktycznych wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej. W szkoleniu wykorzystane są również stworzone przez firmę Medical Algorithms we współpracy z firmą Vimagineo, autorskie narzędzia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości z praktycznym ich wykorzystaniem w kardiologii i kardiochirurgii. W ramach realizacji zadania przeszkolonych zostanie 70 studentów. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Podaruj Nadzieję, a samo szkolenie finansowane jest w ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia kształcenia ustawicznego mieszkańców Województwa Opolskiego poprzez realizację Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dlaczego w szkoleniach wykorzystujemy symulatory?

Zgodnie z definicją symulator to program lub maszyna, która symuluje rzeczywistą sytuację, co oznacza, że tworzy jej wirtualną wersję, często w celach instruktażowych lub dla przeprowadzenia eksperymentu.  Niebezpieczne, skomplikowane sytuacje to idealne miejsce do wykorzystania symulatorów. Trudno sobie wyobrazić, że pilot samolotu swój pierwszy lot odbywa przy komplecie pasażerów na pokładzie. Coraz częściej mówi się też o tym, że przyszli lekarze nie powinni doskonalić swoich umiejętności na pacjentach, szczególnie w tych obszarach, gdzie procedury medyczne są skomplikowane, inwazyjne i nieprzyjemne dla pacjenta. Metody symulacji stały się w ostatnim czasie jednym z najważniejszych wyzwań w opracowywaniu programu nauczania na kierunkach medycznych. Jak wskazują badania poprawa kompetencji personelu medycznego, dzięki zastosowaniu symulatorów może przyczynić się również do optymalizacji kosztów opieki zdrowotnej. Wydaje się zatem że szkolenia oparte na symulacji medycznej to przyszłość opieki zdrowotnej. Można również śmiało powiedzieć, że przyszłość medycyny to systemy symulacyjne, bo w końcu najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta.

Jakie korzyści daje wykorzystanie w szkoleniu technologii VR (wirtualnej rzeczywistości)

Wirtualna rzeczywistość staje się realnym narzędziem wykorzystywanym coraz częściej przez lekarzy oraz pacjentów. VR w medycynie to obszar fascynujących możliwości. Porusza nie tylko wyobraźnię fanów science-fiction, ale także badaczy klinicznych i praktyków medycyny. Chociaż dziedzina ta jest stosunkowo nowa, jest coraz więcej przykładów zastosowania VR, które mają pozytywny wpływ na pracę lekarzy. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review wykazało, że chirurdzy przeszkoleni w technologii VR uzyskali o 230% większy wzrost ogólnej wydajności w porównaniu, z osobami które były szkolone z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Lekarze szkoleni z wykorzystaniem technologii VR wykonywali zabiegi szybciej oraz precyzyjniej.

Tekst: Piotr Wilczek, fot. Dominik Tenczyński.

info ue

 

20220722 111248

20220722 163143

20220722 163755

20220723 121254

20220724 110330