Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o. o. ogłasza konkurs na najem powierzchni w budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego.

Oferta dotyczy najmu wolnej powierzchni oznaczonej numerem: 0.B13 (19,39 m2).

Oferty wypełnione zgodnie z Regulaminem konkursu należy składać do 21.10.2022r. do godz.: 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem HALE – KONKURS w pok. 2.08 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Otwarcie ofert nastąpi 21.10.2022r. w pokoju nr 2.14 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości.

Pliki do pobrania:
Dokumenty konkursowe.zip