Świadomość zagrożeń i zwiększania ochrony bezpieczeństwa online rośnie, ale postępujący dynamicznie proces cyfryzacji stale zwiększa liczbę cyberzagrożeń. Również w naszym najbliższym otoczeniu. Nad zwiększeniem cyberbezpieczeństwa Polaków w PNT w Opolu pracuje konsorcjum naukowców Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego.

Projekt CyberEva zakończył pierwszy etap prac rozwojowych i wchodzi w etap badań przemysłowych. Czas na badania nad zastosowaniem nowych rozwiązań naukowych w identyfikacji zagrożeń, profilowaniu urządzeń i sprawnej prezentacji wyników.

Drugi etap badawczy realizowany przez opolskie konsorcjum to prace nad identyfikacją i  weryfikacją poziomu bezpieczeństwa urządzeń IoT i IoE w województwie opolskim. Dane są pobierane z otoczenia za pośrednictwem sieci WiFi, urządzeń pracujących w tej sieci, a także modułów Bluetooth i GSM i wysyłane do PNT Data Center. Wnioski, które zostaną wyciągnięte posłużą naukowcom do stworzenia ogólnego i szczegółowego obrazu bezpieczeństwa i rekomendacji dla regionu -mówi Marcin Szymanek, z zespołu profilingu urządzeń zespołu projektowego CyberEvy.

Naukowcy CyberEvy tworzą system mający wykrywać urządzenia elektroniczne, które mamy w domach i oceniać ich wpływ na bezpieczeństwo. Dwoma priorytetami są identyfikacja zagrożeń w otoczeniu użytkownika i zagrożeń dla danego regionu. W ramach tego  tworzona jest aplikacja mobilna, która będzie skanowała nasze otoczenie i informowała o potencjalnych niebezpieczeństwach oraz rekomendowała działania do podjęcia. Druga część systemu  wykorzystując m.in. uczenie maszynowe, metody statystyczne, czy predykcję zagrożeń, będzie przygotowywała raporty i rekomendacje na podstawie zanonimizowanych danych przetworzonych przez chmurę obliczeniową.

Poza działalnością projektową, zespół Uniwersytetu Opolskiego angażuje się w promocję zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa na gruncie biznesu i nauki. Efektem współpracy z opolskimi instytucjami otoczenia biznesu była pierwsza edycja konferencji CACS 2022., podczas której przedstawiono kluczowe zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także prace badawczo-rozwojowe zespołów naukowych specjalizujących się w tej dziedzinie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 873 524 zł. System ma zostać wdrożony w 2024 r.

 

ce1