17 maja zapraszamy na spotkanie poświęcone możliwościom rozwoju i wsparcia przedsiębiorstw w obszarze prac badawczo-rozwojowych.

Dostęp do nowych technologii oraz innowacyjnych produktów jest obecnie jednym ze sposobów skutecznego konkurowania firm na rynku globalnym. Działalność w tej sferze jest jednak związana z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów finansowych.

W obszarze prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc unijną, a także na możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na rozwój. Więcej na ten temat na spotkaniu pn. "Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze B+R", które odbędzie się 17.05.2023 r. o godz. 10:00 w PNT w Opolu.