Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Obiekt PNT eXperience - rozbudowa Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu w zakresie nowoczesnych technologii IT z rozbudową przestrzeni centrum przetwarzania danych oraz utworzeniem platformy chmurowej eXperience dla MŚP branży wysokich technologii.”

Dokumenty (.zip)