Sala biznesowa

wyposażenie

9 miejsc siedzących
Projektor wolnostojący lub
Monitor 55''

cena brutto

50 zł/60 minut*

* dla firm korzystających z usługi Wirtualne Biuro, Projekty Biznesowe: rabat na wynajem sal 50%

17,50 zł/60 minut

Dla firm i osób korzystających z usług PNT: Preinkubacja, Inkubacja,
Najem lokali

Sala biznesowa

Rezerwacja sali biznesowej 2.01

Dane firmy*
Numer telefonu*
E-mail:*
Godziny wynajmu sali 2.01*
Data wynajmu sali 2.01*
Weryfikacja:

Informacje dot. najmu

Rezerwacja Sal odbywa się:
a) za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego na stronie internetowej www.pnt.opole.pl/rezerwacja-sal;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Rezerwacji Sal na adres rezerwacja_sal@pnt.opole.pl;
c) osobiście w biurze PNT w Opolu (p. 2.06 ),
d) telefonicznie: 77/ 443-89-35.
2.Rezerwacje dokonywane drogą elektroniczną przyjmowane są 24h na dobę, zaś weryfikowane i wprowadzane do terminarza w godzinach pracy biura PNT w Opolu czyli w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
3.Bezkosztowe anulowanie rezerwacji może nastąpić nie później niż 1 godzinę przed planowaną datą organizacji Wydarzenia.
4.Zmiana czasu trwania rezerwacji ( skrócenie ) winna być zgłoszona osobiście w pokoju 2.06 niezwłocznie po jej zakończeniu. W przypadku jej nie zgłoszenia opłata zostanie naliczona jak za pierwotną rezerwację.
5.W sali konferencyjnej 2.02 istnieje możliwość bezprzewodowego wyświetlenia prezentacji. Program oraz instrukcja znajduje się pod linkiem. ( Pobierz program wraz z instrukcją )
6.Wynajmujący po zakończonym wynajmie winien wyłączyć wszystkie użyte sprzęty ( rzutnik, klimatyzacja itp... )
7.Regulamin rezerwacji i wynajmu sal.
8.Cennik.
9.Formularz rezerwacji sal.