Usługi informacyjno-doradcze 2 w projekcie
„Własność intelektualna w Twojej firmie”

Tytuł projektu : Własność intelektualna w Twojej firmie
Nazwa Beneficjenta : URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Województwo: projekt ogólnopolski
Program : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie: 2.6. Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Perspektywa: 2014 - 2020 

Okres realizacji

01.10.2021 r. - 31.10.2022 r

Wartość projektu

Wartość projektu : 4 544 020,00 zł
Dofinansowanie z UE : 4 544 020,00 zł 

Cel projektu

Przedsiębiorcy korzystający z usługi, uzyskają szeroką wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej, czyli możliwości ochrony posiadanych dóbr niematerialnych, tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.
Podczas audytu-konsultacji z rzecznikiem patentowym zdefiniowane zostaną posiadane przez Firmę rozwiązania, przedstawione zasady ubiegania się o ich ochronę prawną oraz korzyści z niej.
Ponadto Przedsiębiorcy zostaną zapoznani ze źródłami informacji patentowej, metodami zapobiegania naruszeniom własności przemysłowej oraz kosztami urzędowymi związanymi z ubieganiem się ochronę.

Linki

Info o projekcie ogólne
https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/rusza-nabor-wnioskow-do-projektu-urzedu-patentowego-rp-wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie
Info dla Przedsiębiorcy składającego wniosek o udział w projekcie.
https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie
https://pnt.opole.pl/index.php/pl/rzecznik-patentowy