Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości zaprasza studentów,doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIII Szkole Letniej Innowacji on-line.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu(parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii). Zagadnienie przewodnie Letniej Szkoły Innowacji to „Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości” - w szczególności obszary problemowe:

Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
• Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
• Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
• Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
• Start-ups, spin-offs, spin-outs
• Industry 4.0
• Komercjalizacja wiedzy i technologii
• Współpraca MSP z ośrodkami naukowo-badawczymi

Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne dla zwiększenia innowacyjności MSP
• Krajowa i regionalna polityka innowacyjna
• Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
• Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
• Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej
• Rola jednostek naukowych w ekosystemie innowacji
• Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość
• Teorie i modele przedsiębiorczości
• Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
• Intencje i orientacja przedsiębiorcza firm i osób
• Przedsiębiorczość społeczna
• Innowacje społeczne

Elementem Szkoły Letniej Innowacji jest możliwość dyskusji z innymi młodymi naukowcami,profesorami, promotorami prac dyplomowych i doktorskich.

Przewidziana jest prezentacja doświadczonego promotora i recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pt. Na co recenzenci zwracają uwagę?

Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w wybranym webinarium:
- Moja droga do doktoratu i obrona - wzloty i upadki
- Przydatne narzędzia podczas pisania pracy, jak Mendeley zmienił moje życie
- Doktorat wdrożeniowy, jak ugryźć taki temat?

Webinaria prowadzone będą przez profesorów i doktorów/doktorantów dzielących się doświadczeniami.

Rada Programowa:
prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak (przewodniczący, Uniwersytet Łódzki, SOOIPP), prof. dr hab. Robert Ciborowski (współprzewodniczący, Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński(Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Guliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński), prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska(Uniwersytet Łódzki), prof. Dr hab. Bogdan Piasecki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), prof. dr hab.Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa), prof. UZ dr hab. Arkadiusz Śniadek (UniwersytetZielonogórski), Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz (Uniwersytet Łódzki), prof. UJK. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz, prof. UJK. dr hab. Jarosław Karpacz, dr Joanna Rudawska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego),dr Anna Tórz (SOOIPP), Marzena Mażewska (SOOIPP).

Zespół organizacyjny:
Joanna Rudawska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Szmigiel - SOOIPP, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sprawy naukowe prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak, 609 909 348, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje organizacyjne:
1. do 25.08.2020r. - zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (rejestracja on-line): https://forms.gle/rsNH6AXtbodZ1ZwH6
2. do 25.08.2020r.- wnoszenie opłaty konferencyjnej
Opłata za uczestnictwo:

Wariant 1.
• uczestnictwo (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja) – 100,00 zł (uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji)

Wariant 2.
• uczestnictwo z publikacją artykułu 20 pkt (przedstawienie prezentacji w formie online,webinaria, dyskusja oraz publikacja artykułu naukowego) – 600,00 zł (uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji, recenzowaną monografię naukową, 20 pkt za artykuł)

Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w czasopiśmie naukowym. W przypadku braku pozytywnej opinii recenzentów,uczestnik dostanie zwrot 450,00 zł.

Opłata powinna zostać wpłacona na konto:
Bank Zachodni WBK IV/O Poznań 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530
Tytuł SLI_2020_Nazwisko

3. do 30.09.2020 – nadsyłanie artykułów w języku polskim (Wariant II) – wytyczne do artykułów zostaną przesłane po dokonaniu rejestracji i opłaty na wskazane adresy e-mailowe.
4. do 30.11.2020 - recenzje
5. pierwszy kwartał 2021 - wydanie publikacji

SLI SOOIPP