W ramach Campusu Innowacji PNT w Opolu zapraszamy na bezpłatny MEETUP ONLINE. Tematem będzie mix metodologii LEAN: #LeanModelCanvas#ImpactMapping & #EventStorming oraz #EventModeling, które zostały opisane m.in w https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/event-storming, http://theleanstartup.com/principles.

Co przełoży się bezpośrednio na:
• systematyczne znalezienie 'market-fit'u na podstawie prawdziwych metryk
• wiarygodne estymacje i powtarzalny development aplikacji
• świadomy i zaplanowany impakt dla swoich użytkowników
• kontrola nad budżetem i czasem realizacji projektu
• Łatwym i szybkim prototypowaniem pomysłu, który przełoży się na powtarzalny development produktu cyfrowego (aplikacji), eliminując wiele ryzyk m.in. takich jak: problemy komunikacyjne pomiędzy twórcami pomysłu a programistami piszącymi rozwiązanie, kontrola nad budżetem i czasem realizacji projektu, wytworzeniem produktu nie zgodnego z pomysłem i potrzebami biznesu.

Cel Meetup'u
Praktyczne spotkanie ze zwinną metodą projektowania i wytwarzania produktów cyfrowych zorientowanych na użytkowniku.

Po co?
Doświadczysz jak działa planowanie oraz realizacja połączone w jeden ciągły proces!! Doświadczysz jak opracowany zestaw metod i narzędzi silnie wspiera realizację inicjatyw, które z uwagi na swoją złożoność i dużą niepewność co do oczekiwanego rezultatu, są trudne w realizacji. Od pomysłu do produktu z wykorzystaniem metod i narzędzi inspirujących do poszukiwania i eksperymentowania.

Korzyści
1. Poznasz sposoby jak zacząć poszukiwania
2. Poznasz sposoby stawiania hipotez w poszukiwaniu rozwiązywania poprzez perspektywę klienta
3. Poznasz sposoby mierzenia, porównywania i minimalizowania ryzyk
4. Poznasz sposoby sprawdzania hipotez
5. Poznasz sposoby zbierania wymagań do modelowania systemów informacyjnych (aplikacji)

Dla kogo?
Meetup jest przeznaczony dla wszystkich osób, które uczestniczą w Startup'ach i w MŚP w projektowaniu nowych lub rozwijaniu istniejących produktów cyfrowych.

Prowadzący
Rafał Maciąg
Pomagam budować systemy informacyjne przy pomocy naturalnego dla człowieka wnioskowania opartego o pojęcie faktu, intencji i wniosku. Propaguje i wzbogacam metodologie takie jak EventStorming oraz EventModeling tak by były dla każdego łatwe w użyciu.
Po uzyskaniu dyplomu inżyniera na Politechnice Warszawskiej wraz z kolegami zbudował pierwszy startup specjalizujący się w oprogramowaniu fitness PerfectGym. Firma szybko wkroczyła na rynek globalny, po 4 latach była obecna w ponad 20 krajach. Jest współzałożycielem i CEO startup'ów pxTechnologies oraz ModelingEvolution

Blog: https://rafalmaciag.github.io/rafalmaciag/

Szkolenie odbędzie się w formie webinara za pośrednictwem platformy Zoom 19 sierpnia o godz. 17:30. Link do szkolenia zostanie podany po rejestracji i pobraniu bezpłatnej wejściówki za pośrednictwem evenea.pl: https://app.evenea.pl/event/jak-tworzyc-produkty/

______________________________________

Webinar jest realizowany w ramach Campusu Innowacji PNT w Opolu, który jest częścią projektu "Innowacyjne Opolskie - profesjonalizacja usług PNT w Opolu" nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0001/18-00 z dnia 03.01.2019 r.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu.

od pomysłu