W ramach Campusu Innowacji zapraszamy na szkolenie pn. Fotowoltaika dla firm. Czy to się opłaca?

Prowadzisz biznes? Wiedz, że przyszłość Twojego biznesu to nowoczesna energetyka.

Z publikacji Instytutu Energii Odnawialnej wynika, że energia w 2020 roku może być droższa nawet o 50% w porównaniu do cen z 2018 roku, gdyż aktualny wzrost udziału OZE w ogólnej konsumpcji kraju jest zbyt niski, a koszty praw do emisji CO2 stale rosną.

Jest to poważne wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają sposobów na optymalizację kosztów w firmie.

Stąd inicjatywa Parku Naukowo Technologicznego wraz z lokalnymi specjalistami z dziedziny Odnawialnych Źródeł Energii, by znaleźć sposób/dowiedzieć się jak uchronić się przed rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, i jak zainwestować we własną elektrownię fotowoltaiczną.

Zapraszamy przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, na konferencję, która odbędzie się w PNT w Opolu w najbliższą środę, 26.08.2020 w godz. 14-16:00.

Konferencję poprowadzi w dwóch panelach specjalista ds. OZE – Krzysztof Bojarski .

PANEL 1:

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM - CZY TO SIĘ OPŁACA?

PANEL 2:

SYTUACJA PRAWNA, PROGRAMY WSPARCIA I DOFINANSOWANIA DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA FIRM.

Bezpłatne wejściówki są dostępne pod adresem: https://app.evenea.pl/event/fotowoltaika-dla-firm/ 
___

hymon1 www
Szkolenie jest realizowane w ramach Campusu Innowacji PNT w Opolu, który jest częścią projektu "Innowacyjne Opolskie - profesjonalizacja usług PNT w Opolu" nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0001/18-00 z dnia 03.01.2019 r.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu.