Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców (lub ich przedstawicieli) zatrudniających do 20 pracowników do udziału w bezpłatnym szkoleniu z udziałem inspektora pracy OIP w Opolu.

PRACODAWCO! NIE CZEKAJ NA KONTROLĘ - SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu rozpoczyna akcję promocyjną "Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach - Dyplom PIP".

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców (lub ich przedstawicieli) zatrudniających do 20 pracowników do udziału w bezpłatnym szkoleniu z udziałem inspektora pracy OIP w Opolu.

Tematyka szkolenia będzie obejmować m.in.:

  • wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy - analizowanie i dokumentowanie warunków pracy

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały, przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. "Listę kontrolną z komentarzem", za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.

Udział w szkoleniu to dla każdego pracodawcy szansa na lepsze przygotowanie się do kontroli PIP - przy fachowej pomocy inspektorów pracy.

Bezpłatne szkolenie odbędzie się 15 września 2020 r. o godz. 10:00 w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.
*ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenie odbędzie się w grupie liczącej max. 28 osób.

Bezpłatne wejściówki są dostępne na stronie: https://app.evenea.pl/event/zdobadz-dyplom-pip/ 

logo UE 1920x1080
_____________________________________________________

Akademia Ekonomiczno-Prawna PNT w Opolu jest częścią projektu "Innowacyjne Opolskie - profesjonalizacja usług PNT w Opolu" nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0001/18-00 z dnia 03.01.2019 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu.