Zapraszamy na kolejną odsłonę Campusu Innowacji. Startup Legal Campus to szkolenie kierowane do wszystkich zainteresowanych prawnymi aspektami prowadzenia start-upów.

Zakres tematyczny obejmuje: 
1. Formy prowadzenia działalności - dla kogo jest start-up?
2. Opodatkowanie start-upów
3. Jak prawo ułatwia życie podczas pandemii COVID-19
4. Ulgi podatkowego dla start-upowców - przegląd (IP BOX, preferencyjny CIT)

Prowadzący: Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy spółka komandytowa SDZLEGAL SCHINDHELM.  Jest jedną z wiodących kancelarii prawniczych w Polsce, co zawdzięcza wszechstronności i najwyższemu standardowi oferowanych usług. W skład zespołu wchodzą prawnicy polscy i niemieccy, w harmonijny sposób łączący swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawniczych z nowatorskim podejściem do stosowanych rozwiązań. Kancelaria stowarzyszona jest w międzynarodowej sieci SCHINDHELM w ramach której, poprzez swoje biura może świadczyć pomocą prawną na terenie Unii Europejskiej oraz Azji. Obecnie zasięg kancelarii obejmuje 13 krajów europejskich (m.in. Niemcy, Czechy, Włochy czy Hiszpania) oraz Szanghaj.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa szkoleniowa może liczyć max. 28 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/startup-legal-campus/

__________________________________________

evenea
Campus Innowacji jest częścią projektu "Innowacyjne Opolskie - profesjonalizacja usług PNT w Opolu" nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0001/18-00 z dnia 03.01.2019 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu.