Kolejny sukces (czytaj patent) na koncie naszej Rzecznik Patentowej.

 
Przypominamy, że w PNT można wykonać kompleksowo, profesjonalnie, rzetelnie, z zachowaniem pełnej poufności opracowania i czynności w całym zakresie przedmiotów prawa własności przemysłowej takich jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do korzystania z pomocy Rzecznik Patentowej: https://pnt.opole.pl/index.php/pl/rzecznik-patentowy

patent11