Zbliża się czas rozliczenia PIT za 2020 rok. Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Miłosza Krzesaja.

Miłosz to syn naszego parkowego kolegi. Po przebytym udarze, aby w pełni stanąć na nogi, musi przejść długotrwałą rehabilitację i szereg konsultacji lekarskich.

Aby przekazać 1% procent podatku na rzecz Miłosza, należy wpisać numer KRS: 0000273196, a w celu szczegółowym: Miłosz Krzesaj.
Rehabilitację Miłosza można również wesprzeć poprzez wpłatę darowizny na numer konta: 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426. telebim2