Mamy to! Stolica polskiej piosenki jest tylko jedna i jest nią Opole.

 "Opole Stolicą Polskiej Piosenki" oficjalnie stało się chronionym znakiem towarowym. Po trzech latach zbierania materiałów, które wykazały prawie 60-letnią tradycję festiwalową naszego miasta, Urząd Patentowy przyznał świadectwo ochronne na ten znak.
Procedura rejestracji znaku została przeprowadzona przez naszą rzecznik patentową, Olgę Welcer-Hrycaj. Brawo Olga! Brawo Opole!

Więcej informacji: https://czasnaopole.pl/opole-stolica-polskiej-piosenki-juz-oficjalnie
https://www.24opole.pl/38797,Miasto_Opole_oficjalnie_Stolica_Polskiej_Piosenki_._Opatentowano_nazwe,wiadomosc.html
https://radio.opole.pl/100,474085,opole-stolica-polskiej-piosenki-teraz-z-patentem


Fot. A. Parkitna, UM Opole

olga1